Informacje urzędowe

Ogłoszenie

 o wyborze oferty na zadanie „Wykonanie badań monitoringowych składowisk odpadów komunalnych w Siedlcach i Niemstowie” w 2019  

Informacja

 o obowiązku i konieczności przeprowadzania przeglądu stanu lasów celem określenia rozmiaru szkód i zagrożeń oraz podjęcia stosownych działań  

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie Raszowa Mała Wykaz Raszowa Mała

Obwieszczenie Marszałka

 Województwa Dolnośląskiego, podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 4/2019 z dnia 09.05.2019, zatwierdzającej ,,Projekt robót geologicznych dla projektowanej rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa (od km 16+794 do km 27+972 i od km 28+900 do km 30+894)”.  

Obwieszczenie Starosty Polkowickiego

zawiadamiające o wydaniu w dniu 13.05.2019 r. postanowienia znak: DG.SR.604.12.2019, w którym Starosta Polkowicki stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Scalenie gruntów wsi Brunów” gmina Chocianów, powiat polkowicki.