Informacje urzędowe

Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Lubin mieszkania chronionego – Z1575

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

(R)-Septorioza plew pszenicy pszenica_ozima_septorioza_plew_pszenicy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin – Z1574.pdf

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie

dotyczące transportu uczniów na warsztaty edukacyjne w ramach projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin” ogłoszenie o wyborze oferty

Obwieszczenie Ministra Środowiska

z dnia 15.05.2018 r. wydane w toku postępowania w sprawie zmiany koncesji nr 7/2013/p z dnia 19 czerwca 2013 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi w obszarze ,,Retków – Ścinawa”. Obwieszczenie Min. Środowiska – wszczęcie postępowania