Informacje urzędowe

Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na remont koryt cieków i rowów w rejonie miejscowości Jędrzychów, gm.Polkowice Informacja Jędrzychów

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki Obwieszczenie Obora Krzeczyn Mały Krzeczyn Wielki

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Księginice Obwieszczenie Księginice

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębie Raszowa Wykaz

Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PRZYCZEPĄ.