Informacje urzędowe - Gmina Lubin

Ogłoszenie o wyborze oferty dot. ubezpieczenia sprzętu komputerowego w 2018 r.

zakupionego do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin” Ogłoszenie o wyborze oferty1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wzmocnienie działek drogowych o nawierzchni gruntowej, tłuczniem (kruszywo kamienne) na terenie Gminy Lubin. Ogłoszenie o wyborze oferty

Obwieszczenie Starosty Lubińskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą „Budowa drogi gminnej (ul. Zagajnikowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Gwiezdnej) w miejscowości Osiek wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obwieszczenie […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenie o LVI sesji Rady Gminy Lubin

na dzień 11 grudnia 2017 r., na godz. 17:00 zwołana została LVI sesja Rady Gminy Lubin.   OGŁOSZENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. […]
Czytaj więcej…

Informacja Nadleśnictwa Legnica

o polowaniu zbiorowym w dniu 09 grudnia 2017 r. na terenie obwodów łowieckich nr 123, 124 Informacja o polowaniu obw. łow. 123 i 124 Legnica 3