Informacje urzędowe

Zapytanie ofertowe

 na usługę transportową na rzecz Gminy Lubin na potrzeby realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych w 2019 roku.  

Informacja

 Koła Łowieckiego ROLNIK we Wrocławiu o organizacji na terenie obwodu łowieckiego 126 dodatkowych polowań zbiorowych w dniach 20.01, 26.01 i 27.01.2019 r.  

Obwieszczenie

 Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.  

Ogłoszenie

  Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Lubinie dotyczące udzielenia pomocy żywnościowej.  

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na realizację zajęć z logopedą OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na realizację zajęć z języka angielskiego OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na realizację zajęć z rytmiki