Informacje urzędowe

KOMUNIKAT

o zagrożeniu upraw roślin kukurydza_fuzarioza_kolb_kukurydzy kukurydza_omacnica_prosowianka

Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZIMNEJ WODZIE, DZ. NR 33 – ETAP II http://bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,12237,idmp,249,r,o  

Posiedzenie komisji budżetu

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 10 lipca 2018 r. na godz. 16:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3, (pok. […]
Czytaj więcej…

Posiedzenia komisji oświaty

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 10 lipca 2018 r. na godz. 15:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin . Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika […]
Czytaj więcej…

LXII sesja Rady Gminy Lubin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmian.) zwołuję LXII sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 12 lipca 2018 r. o […]
Czytaj więcej…