Informacje urzędowe - Gmina Lubin

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji

Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin.   OGŁOSZENIE Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 23 marca 2018 r. na godz. 8:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu […]
Czytaj więcej…

Nieruchomość zabudowana w Siedlcach do sprzedaży

Do sprzedaży przeznaczone zostały udziały w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubin. Działka zlokalizowana jest w strefie zainwestowania wiejskiego.  Działka zabudowana jest czterema budynkami gospodarczymi. Działka to sześciobok kształtem zbliżony do prostokąta. Dostęp do  nieruchomości bezpośrednio z drogi asfaltowej.  W sąsiedztwie zabudowa […]
Czytaj więcej…

Obwieszczenie Starosty Lubińskiego

z dnia 12.03.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin – Krzeczyn Wielki.” Obwieszczenie  

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”. Wykaz

Będą obradować komisje: rewizyjna, budżetu i finansów, statutowa, oświaty, zdrowia i sportu, rolna oraz rozwoju i inwestycji

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 14 marca 2018 r. na godz. 16:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6, pok. nr 14. Porządek posiedzenia: 1. Zaopiniowanie […]
Czytaj więcej…