Informacje urzędowe

Ogłoszenie

 Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa kontenerowych świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Dąbrowa Górna, Ustronie – ETAP I – INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Obwieszczenie

 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wydanej decyzji Nr I-K/Z/-7-/18 z dnia 14 listopada 2018 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa pozwolenia na budowę […]
Czytaj więcej…

Zarządzenie

nr 300/2019 z dnia 12.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Zarządzenie.300.2019.2019-07-12.AG

Wykaz

dotyczący przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin. Wykaz 10.07

Wójt Gminy Lubin

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie Raszowa Mała Ogłoszenie I Raszowa Mała