Informacje urzędowe - Gmina Lubin

Unieważnienie postępowania

dot. „Zapytania ofertowego na zarządzanie projektem pn. „Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin”. unieważnienie postępowania

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Obwieszczenie Zarządu Województwa z dnia 29 września 2017 r

Informacja Nadleśnictwa Legnica

o terminach polowań zbiorowych planowanych na terenie obwodów nr 123, 124 Informacja o polowaniach Nadleśnictwa Legnica

Konsultacje dotyczące współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Lubin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu Programu współpracy na rok 2018. Konsultacje dotyczą „Rocznego […]
Czytaj więcej…

Wykaz lokali mieszkalnych

przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Gorzelin Wykaz.lokale.mieszkalne