Informacje urzędowe

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”. Obwieszczenie

Informacja Koła Łowickiego DZIK Lubin

o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2019-2020. 3 Kalendarz polowań KŁ DZIK obw. 32, 88

Informacja o udzieleniu zamówienia

na prace geodezyjne: Wznowienie punktów granicznych działki nr 225 oraz części działki nr 226/1, położonych w obrębie Gorzyca oraz Ustalenie granic działki nr 133/1 oraz części działki nr 133/2, położonych w obrębie Gorzelin. Rolnictwo SKMBT_C35319092608391-1

Informacja

w sprawie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. Rolnictwo SKMBT_C35319092608391-1  

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie Niemstów Wykaz Niemstów