Informacje urzędowe

INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU – Pożar w Kłopotowie

Na miejscu pożaru w Kłopotowi prace zakończyła Jednostka Ratownictwa Chemicznego z Legnicy i Wołowa z uzyskanych informacji wynika, że po dokonaniu badania wskaźników zanieczyszczenia atmosfery w powietrzu nie stwierdzono trujących substancji. (AH)

Zatrucie dopalaczami – gdzie dzwonić?

Poniżej znajdziecie listę numerów alarmowych, na które można dzwonić szukając pomocy przy zatruciu dopalaczami. 800 060 800 – bezpłatna i całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Tutaj można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Na infolinię GIS […]
Czytaj więcej…

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Lubinie informuje, że każdy rolnik, który posiada grunty na terenie Gminy Lubin i chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć do Wójta Gminy Lubin odpowiedni wniosek w terminie od 1 sierpnia 2015 […]
Czytaj więcej…

Konsultacje społeczne – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Lubin opracowała projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  W chwili obecnej projekty opracowanych dokumentów poddane są konsultacjom społecznym. PGN-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej SOOŚ-Ocena Oddziaływania Na Środowisko (EJ)

Inwentaryzacja lasów

Wojewoda Dolnośląski pismem z dnia 06.07.2015 roku informuje o przystąpieniu do sporządzania opracowania pn. „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019”. Celem niniejszego opracowania jest określenie i monitorowanie stanu lasu oraz tempa i kierunków zachodzących w nim zmian.  pismo […]
Czytaj więcej…