Informacje urzędowe

Informacja Koła Łowieckiego

GÓRNIK w Lubinie o terminach dodatkowych polowań zbiorowych w sezonie 2018-2019 12 polowanie dodatkowe GÓRNIK 4

Informacja Nadleśnictwa Legnica

o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodów 123, 124. Terminy polowań Nadleśnictwo Legnica 2

Będą obradować komisje Rady Gminy

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 27 listopada 2018 r. na godz. 15:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I […]
Czytaj więcej…

Zapytanie

dotyczące budowy studni głębinowej w miejscowości Raszówka dz. nr 237/2 na potrzeby nawadniania boiska sportowego http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,12541,idmp,1,r,r

Ogłoszenie

o wyborze oferty – Remont budynku Szklary Górne 45 a ogłoszenie