Informacje urzędowe

Informacja

o udzieleniu zamówienia dotycząca postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, pn.: Usługi związane z realizacją zadań własnych Gminy Lubin  

Ogłoszenie

o II przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Chróstnik. Załącznik do Zarządzenia nr 97

Protokół

z wyboru ofert w ramach zapytania ofertowego na usługę cateringową – wyżywienie dzieci  

Informacja

 o udzieleniu zamówienia na zadania : 1) Opracowanie opinii urbanistycznej w zakresie spełnienia przesłanek wynikających z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) w związku z podjętą […]
Czytaj więcej…

Informacja

 w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. UWAGA – zmiana ustawy i NOWY WZÓR WNIOSKU