Informacje urzędowe

Zapytanie ofertowe

na wykonanie usługi pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin – 2019 r.” Zapytanie

Decyzja z dnia 9 lipca 2019 r.

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego we Wrocławiu ws. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Decyzja nr WR.RZT.070.73.2019.PK z dnia 9 lipca 2019 r. ws. zatwierdzenia taryf

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym […]
Czytaj więcej…

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków produkcyjno – magazynowych w Chróstniku na działkach 332/32, 332/31, 332/29, 332/27, 569 i 332/16” Obwieszczenie zawiadamiajace społeczeństwo o wydaniu decyzji

Wykaz

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, położonych w obrębie Składowice. Wykaz.lokale.mieszkalne