Informacje urzędowe

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin

   – w sprawie pierwokupu nieruchomości – Z1696.pdf ( 94.54 KB)  – w sprawie pierwokupu nieruchomości – Z1695.pdf ( 95.08 KB) – w sprawie pierwokupu nieruchomości – Z1694.pdf ( 93.83 KB) – w sprawie pierwokupu nieruchomości – Z1693.pdf ( 94.64 KB)  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

do postępowania na zadanie pn.: ORGANIZACJA XXI MIĘDZYNARODOWEGO MEMORIAŁUIM. HENRYKA KRUGLIŃSKIEGO W PIŁCE RĘCZNEJ KOBIET o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp), tj. poniżej wyrażonej w złotych […]
Czytaj więcej…

Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – Z1691.pdf ( 429.92 KB)

Obwieszczenie Starosty Lubińskiego

z dnia 23.07.2018 r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Starosty Lubińskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. DAR.673.12.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin – Krzeczyn Wielki”. Obwieszczenie starosty

Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

 w w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin. – Z1679-1686.pdf ( 37.07 KB)