Fundusz sołecki

Publikujemy aktualne wzory dokumentów dotyczące wnioskowania o fundusz sołecki na rok 2018:

protokół z zebrania

uchwała

załącznik do uchwały (wniosek)

lista obecności

pismo przewodnie