Sołtysi

WYKAZ SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH KADENCJA 2015-2019

Lp. Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa Skład rad sołeckich
1. Dąbrowa Górna Adrian Dychała 1. Ewelina Dychała

2. Małgorzata Gałka

3. Tadeusz Wyraz

2. Siedlce Stanisław Ryniec 1. Korman Krzysztof

2. Owczarek Mateusz
3. Ryniec Tomasz
4. Kowal Maciej
5. Nieć Joanna

3. Składowice Lucyna Franczak 1. Balewicz Grażyna

2. Fyszko Natalia

3. Pasoń Jadwiga

4. Spodymek Katarzyna

5. Zasada Wanda

4. Ustronie Justyna Curyło 1. Mirosław Głuszek

2. Krystian Marut

3. Sebastian Kasyk

5. Księginice Krzysztof Lewicki 1. Jacek Cichosz

2. Mirosława Piszel

3. Józef Szeliga

4. Zena Dubiec

5. Lilianna Nowak

6. Czerniec Renata Jężak 1. Lilia Chudy

2.Stanisław Jężak

3. Wiesław Mucha

4. Edyta Miedzińska

5. Adam Kozioł

7. Miroszowice Stanisława Jasion 1. Robert Dydyński

2. Barbara Błaszczyk

3. Elżbieta Sobków

8. Kłopotów Robert Rzemień 1. Arkadiusz Gliński

2. Patryk Jarkowiec

3. Mirosław Kozigrodzki

9. Osiek Ryszard Kirsz 1. Paweł Mazur

2. Krzysztof Babiarczyk

3. Cecylia Szwedo

4. Bogdan Borkowski

5. Inna Rogalska

10. Niemstów Józef Kostanowicz 1. Bujak Eugeniusz

2. Chajec Zbigniew

3. Łazarski Robert

4. Stachów Maria

5. Turski Mariusz

11. Pieszków Dariusz Panek 1. Krystyna Kedroń

2. Henryk Tomczak

3. Leokadia Gimel

4. Anna Bidzińska

5. Tomasz Plicha

 

12. Gorzelin Joanna Tokarska 1. Marek Jaglarz

2. Wiktoria Pawłowska

3. Paweł Zawadzki

13. Miłosna Eugeniusz Wawryk 1. Konrad Jaszowski

2. Elżbieta Kuca

3. Urszula Różańska

4. Janusz Dudek

5. Janusz Szymański

14. Gogołowice Urszula Kwaśna 1. Klaudia Kościelniak

2. Agnieszka Kot

3. Dorota Samsonowska

4. Małgorzata Pilch

5. Jadwiga Polańska

15. Miłoradzice Zdzisława Rzempowska 1. Paweł Miśta

2. Marta Wójcik

3. Włodzimierz Kuberka

4. Krystyna Lemańska

5. Marek Gadacz

16. Buczynka Jolanta Jankun 1. Tadeusz Kucharzak

2. Tadeusz Kuta

3. Ewa Faliszewska

17. Raszowa Eugeniusz Gut 1. Małgorzata Kruszyńska

2. Elżbieta Kwaśnik

3. Danuta Pawelska

18. Raszowa Mała Leszek Kozacki 1. Cecylia Gałązka

2. Adam Rozmiarek

3. Irena Woźniak

19. Karczowiska Dariusz Sędzikowski 1. Agnieszka Kocaba

2. Sebastian Kowalczyk

3. Wanda Krysztofińska

4. Zbigniew Weryński

5. Marek Zbaraza

20. Raszówka Tadeusz Kosturek 1. Mieczysław Doroszkiewicz

2. Bożena Głowińska

3. Zdzisław Weiss

4. Zdzisław Korczak

5. Tomasz Haber

21. Zimna Woda Aneta Tutko 1. Sylwester Plichta

2. Józefa Krop

3. Anna Bodak

4. Zuzanna Pęciak

5. Elżbieta Gajzler

22. Wiercień Mieczysław Hubka 1. Danuta Czernecka

2. Agnieszka Horbal

3. Krystyna Hubka

4. Roman Misiura

5. Grzegorz Misiura

23. Lisiec Maria Ożyńska 1. Joanna Cyrkot

2. Lucyna Kopcza

3. Mirosław Kopcza

4. Marta Niemczynoska

5. Lubomira Przybyło

24. Bukowna Czesław Niemiec 1. Ewa Jaromin

2. Iwona Kacperska

3. Barbara Kosobucka

25. Szklary Górne Ryszard Bubnowski 1.Jacek Rychlewski

2.Marek Bubnowski

3.Mariusz Kardynał

4.Bogusława Chmielewska

5.Krystyna Pawlak

26. Obora Łukasz Kurowski 1. Grzegorz Henrykowski

2. Paweł Słota

3. Sławomir Falkowski

4. Łukasz Kwapisz

5. Agnieszka Mielczarek

27. Krzeczyn Mały Lidia Cesarz 1. Anna Klaudel

2. Barbara Krycka

3. Marcin Krycki

4. Gabryela Razowska

5. Bogusława Trojanowska

28. Gorzyca Jan Olejnik 1. Renata Lelo

2. Janina Dziedzic

3. Dorota Wojtowicz

4. Władysława Lukowicz

5. Zdzisław Wojtowicz

29. Krzeczyn Wielki Jerzy Tadla 1. Ewa Samol

2. Beata Wojtowicz

3. Grażyna Sępek

4. Anna Woś

5. Mirosław Kotulski

30. Chróstnik Elżbieta Białosiewicz 1. Wiesław Dąbrowski

2. Irena Ćmachowska

3. Elżbieta Kudyba

4. Lilianna Skobel

5. Kacper Snowyda

31. Gola Izabela Dydak-Ród 1. Małgorzata Wierzbicka

2. Marcin Mrok

3. Monika Łajtar

4. Zofia Herman

5. Wioletta Żerebecka