Kontakt

Gminna Spółka Wodna w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I 3
59-300 Lubin
tel. +48 605380770
e-mail: gswwlubinie@gmail.com

Numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie
98 8669 0001 2031 0316 8019 0001