Kontakt

Gminna Spółka Wodna w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I 3
59-300 Lubin
tel. +48 605380770
e-mail: gswwlubinie@gmail.com

Numer rachunku bankowego:
Bank Zachodni WBK
88 1090 2082 0000 0001 3597 1917