Zarząd

Zarząd Gminna Spółka Wodna w Lubinie

Krzysztof Zięba  Przewodniczący Zarządu
Ewa Madej  Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Marek Haznar Członek Zarządu
Joanna Kuźmiak Członek Zarządu
Władysława Lukowicz Członek Zarządu