Zarząd

Zarząd Gminna Spółka Wodna w Lubinie

Krzysztof Zięba  Przewodniczący Zarządu
Ewa Madej  Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Władysława Lukowicz
Członek Zarządu
Joanna Kuźmiak Członek Zarządu
Marek Haznar Członek Zarządu