Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY LUBIN
Informujemy, że w dniach 26 września – 7 października 2016 r. na terenie Gminy Lubin odbędą się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin”, opracowanego przy współudziale społeczności naszej gminy. W tym też okresie na stronie internetowej gminy oraz na stronie bip zostanie zamieszczona pełna treść opracowania , z którą wszystkie zainteresowane strony będą mogły się zapoznać i za pośrednictwem formularza uwag wnieść swoje uwagi. Wersja papierowa dokumentu będzie także dostępna w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie. W toku przedmiotowych konsultacji odbędzie się również otwarte spotkanie z mieszkańcami w dniu 27.09.2016 r. w świetlicy wiejskiej w Oborze o godz. 16.00.

zarzadzenie-828-2016-2016-09-12

formularz-uwag

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin: lpr-gmina-lubin

Wakacje 2017

Informacje urzędowe

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

z dnia 11 sierpnia 2017, znak WOOŚ,4207.17.2017.ŁCK.16, w sprawie wszczęcia postępowania w […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy