Nabór wniosków o udzielenie dotacji na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych

O g ł o s z e n i e o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Lubin na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie gminy Lubin Wójt Gminy Lubin ogłasza nabór wniosków […]
Czytaj więcej…

Wybiła godzina „W”. Uczczono pamięć powstańców

Wczoraj 1 sierpnia jak co roku, w każdą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy powiatu lubińskiego pamiętają o poległych powstańcach. Pod pomnikiem zebrali się przedstawiciele władz, służb, instytucji i stowarzyszeń oraz mieszkańcy. O godzinie 17:00 zawyły syreny, a potem odegrany został hymn państwowy. […]
Czytaj więcej…

Wizyta u jubilatki

W dniu 1 sierpnia br. Pani Maria Frydel z Miłoradzic obchodziła swoje 90 urodziny z tej okazji jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Lubin Pan Tadeusz Kielan, radna gminy Lubin Pani Sylwia Pęczkowicz –Kuduk  oraz sołtys wsi Miłoradzice Pani Zdzisława Rzempowska. Ten wyjątkowy dzień […]
Czytaj więcej…

500+ nabór wniosków na nowy okres rozliczeniowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księginicach informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. są wydawane i przyjmowane wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 w sprawie ustalenia prawa do: świadczenia wychowawczego w ramach programu 500+ świadczenia z funduszu alimentacyjnego zasiłku rodzinnego wraz […]
Czytaj więcej…

Nowy projekt w gminnych podstawówkach

Na początku bieżącego roku Gmina Lubin złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin” ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Projekt […]
Czytaj więcej…

Wakacje 2017

Informacje urzędowe

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

z dnia 11 sierpnia 2017, znak WOOŚ,4207.17.2017.ŁCK.16, w sprawie wszczęcia postępowania w […]
Czytaj więcej…

Punkt Apteczny w Raszówce

Informujemy, iż w dniu 14 sierpnia br. punkt apteczny w Raszówce będzie […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy