Podwójna wizyta u dostojnych Jubilatów

Aż dwoje mieszkańców Raszówki odwiedził w jednym dniu wójt Tadeusz Kielan z kwiatami i życzeniami. 90. urodziny obchodziła Wiktoria Kubacka i Józef Moździoch. W rodzinnej atmosferze wraz z dziećmi, wnukami i prawnukami zacni seniorzy świętowali swoje urodziny. Życzenia zdrowia i dalszego życia […]
Czytaj więcej…

Konkurs fotograficzny dla uczniów

Gimnazjum w Lubinie ogłasza konkurs fotograficzny pt. „ Gmina Lubin -Moja mała Ojczyzna”, jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Lubin. Tematem jest Gmina Lubin, czyli otaczająca nas rzeczywistości oraz ciekawe historycznie, przyrodniczo, krajoznawczo i kulturowo miejsca na terenie […]
Czytaj więcej…

V sesja Rady Gminy Lubin

W najbliższy poniedziałek w siedzibie Urzędu Gminy Lubin debatować będą radni gminy. Proponowany porządek obrad przewiduje kilkanaście punktów, w tym m.in. przyjęcie Programu wspierania rodzin, Programu opieki nad zwierzętami, Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Programu przeciwdziałania narkomanii  czy też przyjęcie planu […]
Czytaj więcej…

Apel sołtysów Gminy Lubin do prezydenta Lubina i Rady Miejskiej

Wszyscy sołtysi Gminy Lubin podpisali się pod specjalnym apelem skierowanym do prezydenta i radnych miasta Lubina. W apelu powołują się na wyniki przeprowadzonych konsultacji i apelują o uszanowanie woli mieszkańców Gminy Lubin, którzy zdecydowanie wypowiedzieli się przeciwko planom włączenia do Lubina siedmiu […]
Czytaj więcej…

Sprawni i pomocni na co dzień- OSP Księgnice

Nasi strażacy nigdy nie odmawiają pomocy a kiedy trzeba ratują ludzkie życie i mienie. Bardzo angażują się także w działalność prewencyjną  i profilaktyczną. Coroczne zebrania sprawozdawcze, na których podsumowuje się ich działalność i udziela zarządowi absolutorium są zawsze doskonałą okazją do wyrażenia […]
Czytaj więcej…

Zmiana Granic Gminy Lubin
Projekty Unijne
Mobilny system informacji dla mieszkanców

Informacje urzędowe

Wójt Gminy Lubin

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Raszowa […]
Czytaj więcej…

Informacja Nadleśnictwa Legnica

Nadleśnictwo Legnica informuje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodów 123, 124. […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy