Nowi sołtysi

Po tym jak rezygnację z pełnionych funkcji złożyli sołtysi Miłosnej i Osieka, w tych dwóch sołectwach dokonano nowych wyborów sołtysów. Na czele Miłosnej stanęła Edyta Popielska, na czele Osieka Dariusz Olszak. Oboje byli wcześniej członkami Rad Sołeckich, w Miłosnej zdecydowano że skład […]
Czytaj więcej…

Informacja dla plantatorów i punktów skupu owoców i warzyw

W związku ze zbliżającym się sezonem zbioru owoców i warzyw, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie przypomina. Podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej […]
Czytaj więcej…

Składanie wniosków o dopłaty przedłużone do końca maja

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu o dwa tygodnie terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności obszarowych z PROW 2014-2020 oraz płatności obszarowych (zalesieniowych) z PROW 2007-2013 za rok 2019. Decyzja ta oznacza, że Agencja […]
Czytaj więcej…

Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Lisiec

Łagodna zima pozwoliła na przyspieszenie prac budowlanych i najprawdopodobniej na przełomie maja i czerwca mieszkańcy Liśca będą mieli do dyspozycji nowoczesne boisko wraz z siłownią plenerową. Inwestycja jest warta ponad 425 tysięcy złotych. Boisko wielofunkcyjne wraz z siłownią plenerową w miejscowości Lisiec […]
Czytaj więcej…

Rażące błędy prezydenta Lubina, wojewoda po stronie Gminy!

–  Wniosek został sporządzony przez podmiot nieuprawniony, a zarządzenie podpisała osoba do tego nieupoważniona – to opinia Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka, skierowana do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotycząca wniosku prezydenta Lubina w sprawie przyłączenia do miasta siedmiu sołectw Gminy Lubin. Wojewoda […]
Czytaj więcej…

Jakość powietrza
Projekty Unijne
Mobilny system informacji dla mieszkanców

Informacje urzędowe

Wójt Gminy Lubin

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie […]
Czytaj więcej…

Wójt Gminy Lubin

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy