Zajęcia socjoterapii

Na terenie gminy Lubin w 2018 roku uruchomionych zostało pięć świetlic socjoterapeutycznych utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubinie. Ich celem jest m.in. zapewnienie opieki wychowawczej, minimalizowanie niedostatków wychowawczych oraz wspieranie działań wychowawczych rodziny i szkoły. Świetlica socjoterapeutyczna jest placówką […]
Czytaj więcej…

Program Rodzina 500 + w Gminie Lubin

1 139 rodzin pobierało w ubiegłym roku świadczenia w ramach programu Rodzina 500 + w Gminie Lubin.  Wypłacono z tego tytułu ponad 8 mln 700 tysięcy złotych. W efekcie przeprowadzonych kontroli tylko cztery rodziny  są zobowiązane do zwrotu pieniędzy. W całym kraju kwota […]
Czytaj więcej…

Nasza reprezentacja na turnieju rugby w Kaliszu

Swoje pierwsze punkty w barwach  Klubu Rugby Miedziowi Lubin miała okazję zdobyć grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim. W Turnieju Dzieci i Młodzieży, który odbył się w  Kaliszu, Mini Żaki, w składzie: Hubert Polniak, Alan Tatarek, Bartosz Korbela i Sebastian […]
Czytaj więcej…

Seniorzy znów wyruszają na szlak

Kotlina Krzeszowska i Góry Stołowe – to cele kolejnej wyprawy seniorów z Gminy Lubin. Wycieczka odbędzie się 10 maja 2018 r. Zapisy potrwają do 27 kwietnia. Decyduje kolejność zgłoszeń. Jeden z dwóch głównych punktów wycieczki  stanowi Chełmsko Śląskie. To  wieś niedaleko Lubawki, […]
Czytaj więcej…

Konkurs ofert na działania związane z kulturą i sztuką

Wójt Gminy Lubin ogłosił otwarty konkurs ofert na rok 2018 na wsparcie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W tym roku przeznaczono na ten cel 40 tysięcy złotych. Wnioski przyjmowane będą do 4 maja.  To konkurs skierowany […]
Czytaj więcej…

Ankieta
Ankieta
Projekty Unijne
Mobilny system informacji dla mieszkanców

Informacje urzędowe

Obwieszczenie Ministra Środowiska

z dnia 15.05.2018 r. wydane w toku postępowania w sprawie zmiany koncesji […]
Czytaj więcej…

Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

 w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin na prawo […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy