OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 9 stycznia 2019 r.

Dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin  Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), […]
Czytaj więcej…

Chroń życie – noś odblaski

Używanie elementów odblaskowych przez pieszych,  kiedy wcześnie zapada zmrok i widoczność jest ograniczona, może uratować ludzkie życie. Do największej liczby wypadków z udziałem pieszych najczęściej dochodzi w okresie zimowym. Nieoświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze (przede […]
Czytaj więcej…

Właściwa opieka nad psami

W związku z licznymi przypadkami wypuszczania psów bez nadzoru poza tereny posesji i wałęsania się zwierząt,  Urząd Gminy w Lubinie przypomina, że zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Lubin uchwałą nr XXXIX/268/2013 z dnia 6 marca 2013 r. „Regulaminem utrzymania czystości i […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenie w sprawie kwalifikacji wojskowej

Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Gminy Lubin w 2019 roku Wójt Gminy Lubin wzywa do kwalifikacji wojskowej: mężczyzn urodzonych w 2000 roku; mężczyzn urodzonych w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; […]
Czytaj więcej…

Chróstnik – zamknięty przejazd kolejowy

W związku z trwającym remontem linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Rudna Gwizdanów , wykonawca robót informuje, że zgodnie z zatwierdzonymi wcześniej przez starostę Powiatu Lubińskiego dokumentami,  15 stycznia zamknięty zostanie przejazd kolejowy w miejscowości Chróstnik na drodze gminnej nr 103047 D. Przewidywany […]
Czytaj więcej…

Projekty Unijne
Mobilny system informacji dla mieszkanców

Informacje urzędowe

Zapytanie ofertowe

 na usługę transportową na rzecz Gminy Lubin na potrzeby realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych […]
Czytaj więcej…

Informacja

 Koła Łowieckiego ROLNIK we Wrocławiu o organizacji na terenie obwodu łowieckiego 126 […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy