Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej […]
Czytaj więcej…

Gala z udziałem zespołu Raz Dwa Trzy

Raz Dwa Trzy zagra podczas tegorocznej gali rozdania nagród Anioły Kultury Gminy Lubin. To zespół, który od lat udowadnia, że można podążać własną drogą, trzymać się własnych pomysłów i estetyki, a przy tym osiągnąć popularność, zdobywać rzeszę fanów i cieszyć się życzliwością […]
Czytaj więcej…

Od dzieciaka do starszaka – razem uczymy się i bawimy

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Czerńcu pozyskały w konkursie pieniądze, na realizację wielu nowych przedsięwzięć. Planują m.in.  zorganizować warsztaty w trakcie których powstaną specjalne stroje, wystawę zdjęć oraz odnowić wiaty na boisku. Przypomnijmy, że Koło Gospodyń Wiejskich w Czerńcu powstało kilka […]
Czytaj więcej…

Nasi ministranci na mistrzostwach Polski

Siedmioosobowa reprezentacja ministrantów z Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny reprezentowała po raz pierwszy Gminę Lubin ma ogólnopolskim turnieju i udało się jej dostać do rozgrywek finałowych w swojej kategorii wiekowej. Tym samym znaleźli się w gronie 16 najlepszych drużyn. Wcześniej młodzi […]
Czytaj więcej…

90-lecie Stanisławy Filip z Raszówki

– Czas leci bardzo szybko, czasem nie wierzę, że mam już 90 lat – mówi ze śmiechem Stanisława Filip z Raszówki, która dołączyła do grona szacownych jubilatów Gminy Lubin, którzy mają już skończone 90 lat. Trudno się dziwić tym słowom, bowiem Jubilatka […]
Czytaj więcej…

Zmiana Granic Gminy Lubin
Projekty Unijne
Mobilny system informacji dla mieszkanców

Informacje urzędowe

Ogłoszenie

 o wyborze oferty na zadanie „Wykonanie badań monitoringowych składowisk odpadów komunalnych w […]
Czytaj więcej…

Informacja

 o obowiązku i konieczności przeprowadzania przeglądu stanu lasów celem określenia rozmiaru szkód […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy