V sesja Rady Gminy Lubin

W najbliższy poniedziałek w siedzibie Urzędu Gminy Lubin debatować będą radni gminy. Proponowany porządek obrad przewiduje kilkanaście punktów, w tym m.in. przyjęcie Programu wspierania rodzin, Programu opieki nad zwierzętami, Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Programu przeciwdziałania narkomanii  czy też przyjęcie planu […]
Czytaj więcej…

Apel sołtysów Gminy Lubin do prezydenta Lubina i Rady Miejskiej

Wszyscy sołtysi Gminy Lubin podpisali się pod specjalnym apelem skierowanym do prezydenta i radnych miasta Lubina. W apelu powołują się na wyniki przeprowadzonych konsultacji i apelują o uszanowanie woli mieszkańców Gminy Lubin, którzy zdecydowanie wypowiedzieli się przeciwko planom włączenia do Lubina siedmiu […]
Czytaj więcej…

Sprawni i pomocni na co dzień- OSP Księgnice

Nasi strażacy nigdy nie odmawiają pomocy a kiedy trzeba ratują ludzkie życie i mienie. Bardzo angażują się także w działalność prewencyjną  i profilaktyczną. Coroczne zebrania sprawozdawcze, na których podsumowuje się ich działalność i udziela zarządowi absolutorium są zawsze doskonałą okazją do wyrażenia […]
Czytaj więcej…

Miejskie konsultacje pod lupą prokuratora

Wójt Gminy Lubin złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa podczas konsultacji w sprawie zmiany granic gminy miejskiej Lubin, prowadzonych na portalu lubin.pl. Szef gminnego samorządu Tadeusz Kielan poinformował o tym na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Miasto oprócz tradycyjnych ankiet papierowych, […]
Czytaj więcej…

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

Stare polskie przysłowie mówi, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Jeśli rzeczywiście ma ono zastosowanie w życiu, to w zakresie ochrony przeciwpożarowej możemy być spokojni o bezpieczeństwo młodego pokolenia. Zarówno uczniowie szkół podstawowych najniższych klas, jak i ich […]
Czytaj więcej…

Zmiana Granic Gminy Lubin
Projekty Unijne
Mobilny system informacji dla mieszkanców

Informacje urzędowe

Informacja

 o zamierzonym referendum

Zapytanie ofertowe

na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwój umiejętności matematyczno- przyrodniczych i […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy