Wójt Gminy Lubin otrzymał absolutorium

Rada Gminy Lubin zatwierdziła sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2015 i udzieliła wójtowi Tadeuszowi Kielanowi absolutorium. Z dwunastu obecnych na sesji radnych za przyjęciem uchwał w tej sprawie głosowało dziewięciu radnych, od głosu wstrzymały się trzy osoby. Dochody […]
Czytaj więcej…

I Gminny Rajd Rowerowy

To było niezwykłe sportowe wydarzenie. Frekwencja w I Gminnym Rajdzie Rowerowym przerosła oczekiwania organizatorów. Na mecie w Gorzelinie zameldowało się ok. 200 osób. Najmłodszym uczestnikiem imprezy był dwulatek, natomiast najstarszą osobą – 76 letnia mieszkanka Gminy Lubin.  Silną reprezentację miała Rada Gminy […]
Czytaj więcej…

Pożar lasu – bezpieczeństwo zależy od Ciebie

W związku z prognozowaną fala upałów oraz suszą wzrasta zagrożenie pożarami, w tym pożarami lasów, dlatego też aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad: W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, […]
Czytaj więcej…

Komunikat Wójta Gminy Lubin – Upały

W związku z wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ostrzeżeniem i zapowiadanymi wysokimi temperaturami powietrza apelujemy o zachowanie najwyższej ostrożności. Pamiętajmy o wymagających naszej opieki – dzieciach, osobach niepełnosprawnych, czy w zaawansowanym wieku. W żadnym przypadku nie pozostawiajmy ich […]
Czytaj więcej…

Absolutoryjna sesja Rady Gminy Lubin

Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2015 oraz w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2015 – to projekty, które znalazły się w […]
Czytaj więcej…

Zmiana Granic Gminy Lubin
Projekty Unijne
Mobilny system informacji dla mieszkanców

Informacje urzędowe

Wójt Gminy Lubin

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej […]
Czytaj więcej…

Informacja

o udzieleniu zamówienia na prace geodezyjne „wznowienie punktów granicznych części działki nr […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy