Warunkowa przydatność wody do spożycia z wodociągu Lisiec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Lisiec, ze względu na zawyżony parametr fizykochemiczny – mangan. Decyzja obowiązuje do 17 czerwca 2019 roku. Do tego czasu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy […]
Czytaj więcej…

Rozbudowa oświetlenia

W miejscowości Osiek na działce nr 82/1, ul. św. Katarzyny trwa rozbudowa oświetlenia. Inwestycja rozpoczęła się na początku kwietnia, jej koniec zaplanowano na początek czerwca. Nowe lampy będą kosztowały prawie 63 tysiące złotych. (DH)  

Nowi sołtysi

Po tym jak rezygnację z pełnionych funkcji złożyli sołtysi Miłosnej i Osieka, w tych dwóch sołectwach dokonano nowych wyborów sołtysów. Na czele Miłosnej stanęła Edyta Popielska, na czele Osieka Dariusz Olszak. Oboje byli wcześniej członkami Rad Sołeckich, w Miłosnej zdecydowano że skład […]
Czytaj więcej…

Informacja dla plantatorów i punktów skupu owoców i warzyw

W związku ze zbliżającym się sezonem zbioru owoców i warzyw, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie przypomina. Podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej […]
Czytaj więcej…

Składanie wniosków o dopłaty przedłużone do końca maja

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu o dwa tygodnie terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności obszarowych z PROW 2014-2020 oraz płatności obszarowych (zalesieniowych) z PROW 2007-2013 za rok 2019. Decyzja ta oznacza, że Agencja […]
Czytaj więcej…

Zmiana Granic Gminy Lubin
Projekty Unijne
Mobilny system informacji dla mieszkanców

Informacje urzędowe

Ogłoszenie

 o wyborze oferty na zadanie „Wykonanie badań monitoringowych składowisk odpadów komunalnych w […]
Czytaj więcej…

Informacja

 o obowiązku i konieczności przeprowadzania przeglądu stanu lasów celem określenia rozmiaru szkód […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy