Informacja dotycząca obowiązku wnoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Czym jest „opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej”? Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej […]
Czytaj więcej…

Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Gminy Lubin w 2019 roku

Wójt Gminy Lubin wzywa do kwalifikacji wojskowej: mężczyzn urodzonych w 2000 roku; mężczyzn urodzonych w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; kobiety urodzone w latach 1995 – 2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby […]
Czytaj więcej…

Radna Matławska głosowała na niekorzyść Gminy Lubin

Dorota Matławska z Raszówki  – przedstawicielka Gminy Lubin w Radzie Powiatu Lubińskiego nie jest zainteresowana losami Gminy Lubin. Jej głos przeważył  o tym, że radni odrzucili z porządku obrad dyskusję nad przyjęciem apelu w sprawie zmiany granic Gminy Lubin. Co więcej, głosem […]
Czytaj więcej…

Wspólne kolędowanie w Składowicach

Koncert kolęd, wspólne kolędowanie mieszkańców Składowic przygotował zespół Lejdis. Panie z zespołu wystąpiły „pod dyrekcją” kierownika zespołu Jerzego Kusia. Zaśpiewały kolędy i pastorałki. Małe aniołki zaprezentowały kolędę „Lulajże Jezuniu”. Zespół przygotował poczęstunek, kawę i ciasta. Przez całe spotkanie sołtys Lucyna Franczak zapraszała […]
Czytaj więcej…

Konkurs ekologiczny na temat recyklingu

Fundacja Chlorofil zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa. Dzieci i młodzież z klas 3-7 szkół podstawowych odpowiedzą na pięć pytań otwartych i dziesięć zamkniętych […]
Czytaj więcej…

Zmiana Granic Gminy Lubin
Projekty Unijne
Mobilny system informacji dla mieszkanców

Informacje urzędowe

Ogłoszenie

 o wyborze oferty na zadanie „Wykonanie badań monitoringowych składowisk odpadów komunalnych w […]
Czytaj więcej…

Informacja

 o obowiązku i konieczności przeprowadzania przeglądu stanu lasów celem określenia rozmiaru szkód […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy