Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd 2018”, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. W […]
Czytaj więcej…

Wakacyjny wyjazd

Jak co roku Gmina Lubin organizuje kolonię letnią dla dzieci z rodzin korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Weźmie w niej udział 20 uczestników w wieku 8-15 la. Koszt pobytu dzieci jest w całości finansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów […]
Czytaj więcej…

Wnioski 500+ i Dobry Strat można już składać drogą elektroniczną

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie informuje, że drogą elektroniczną w lipcu można już składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz do programu […]
Czytaj więcej…

Seniorze uważaj na oszustów

Policjanci od kilku lat odnotowują szereg oszustw dokonywanych na szkodę osób starszych. Niestety przestępcy są coraz bardziej pomysłowi, metody ich działania zmieniają się jednak motyw jest ciągle ten sam; chęć szybkiego zarobku, kosztem ufnych, nierzadko zamieszkujących samotnie, starszych osób. W trosce więc […]
Czytaj więcej…

Nowy plac zabaw w miejscowości Obora

Zakończyła się realizacja zadania pod nazwą „Przebudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Obora”. Dotychczas znajdujące się tam urządzenia zostały zdemontowane i zutylizowane. W ich miejsce pojawiło się nowe wyposażenie. Drewniana piaskownica, huśtawka bocianie gniazdo, liczydło, kółko i krzyżyk, labirynt, linowa piramida czy […]
Czytaj więcej…

Projekty Unijne
Mobilny system informacji dla mieszkanców

Informacje urzędowe

Ogłoszenie Gminy Lubin

o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY […]
Czytaj więcej…

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

zawiadamiające o wydaniu decyzji nr IF-WO.7570.515.2017.BK3 z dnia 06.11.2018 r. w sprawie […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy