Dzień Kobiet w Siedlcach, Krzeczynie Małym i Raszówce

Tegoroczne Święto Kobiet panie w Siedlcach obchodziły już w sobotę 5 marca 2016 r., dlatego też nie musiały się martwić, że następnego dnia trzeba iść do pracy. A miałyby się czym martwić, ponieważ proboszcz miejscowej parafii ksiądz Tadeusz Żurek, udzielił dyspensy, z […]
Czytaj więcej…

Wybrano Sołtysa Roku 2015 w Gminie Lubin

Bogusława Dąbrowska z Chróstnika została Sołtysem Roku 2015 w Gminie Lubin. To decyzja gospodarzy wsi, którzy w Zimnej Wodzie spotkali się na uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Sołtysa. Drugi rok z rzędu to właśnie sołtysi wybierają osobę, która w ciągu minionych 12 […]
Czytaj więcej…

Gmina Lubin przygotowana do realizacji rządowego programu „Rodzina 500 +”

2,5 tys. dzieci z Gminny Lubin uprawnionych będzie do świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 +” – wynika ze wstępnych szacunków przeprowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pierwsze świadczenia mają zostać wypłacone w kwietniu tego roku. Wnioski o ustalenie prawa do […]
Czytaj więcej…

Rewitalizacja w Gminie Lubin

Informujemy, że Gmina Lubin pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin” zgodne z wydanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. Program rewitalizacji zorientowany jest na zdiagnozowanie […]
Czytaj więcej…

Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych ma już swojego patrona

Do wyboru patrona szkoły przygotowywała się cała społeczność szkolna. W tym celu został powołany zespół ds. nadania szkole imienia, który czuwał nad tym, aby był to proces zgodny z procedurą. Jesteśmy świadomi, że poprzez nadanie imienia szkoła: Zyskuje swoistą indywidualną tożsamość, wyróżniającą […]
Czytaj więcej…

Jakość powietrza
Projekty Unijne
Mobilny system informacji dla mieszkanców

Informacje urzędowe

Wójt Gminy Lubin

ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie […]
Czytaj więcej…

Wójt Gminy Lubin

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy