Nowe zasady, stare stawki

Od 1 września zmienią się zasady gospodarowania odpadami w Gminie Lubin. Choć koszty wywozu nieczystości zdecydowanie wzrosły, opłaty za gospodarowanie odpadami do końca roku pozostaną na dotychczasowym poziomie. Na ostatniej sesji Rady Gminy Lubin wprowadzone zostały zmiany w zakresie klasyfikacji sposobu segregacji […]
Czytaj więcej…

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LUBIN

Gmina Lubin realizuje projekt pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubin” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku     i efektywność […]
Czytaj więcej…

Wójt ma większość w radzie!

Norbert Grabowski został nowym przewodniczącym Rady Gminy Lubin, zastępując na tym stanowisku Romana Komarnickiego, który funkcję tę pełnił od początku kadencji. Nową wiceprzewodniczącą została natomiast Sylwia Pęczkowicz-Kuduk, która zajęła miejsce Pawła Łukasiewicza. Zmiany wprowadzone zostały na wniosek klubu radnych „Nasza Gmina”, który […]
Czytaj więcej…

Nauka gry w tenisa ziemnego w Gminie Lubin

Przypominamy, że gmina Lubin w ramach upowszechniania kultury fizycznej wprowadziła program nauki gry w tenisa ziemnego dla dzieci gminnych szkół podstawowych. Zajęcia tenisowe prowadzone są na kortach w Osieku oraz Raszówce. Nauka prowadzona jest przez doświadczonych instruktorów i trenerów tenisowych z Lubina, […]
Czytaj więcej…

BEZPIECZNE WAKACJE NA FESTYNIE W RASZÓWCE

Ani upał, ani wielka ulewa nie przeszkodziły mieszkańcom Raszówki w dobrej zabawie na boisku sportowym 15 sierpnia. Festyn zorganizował klub Huzar wraz z OSP Raszówka, przy wsparciu gminy. Podczas festynu wyłoniono króla strzelców, został nim Daniel Suski z Siedlec. Następnie, poza konkursem […]
Czytaj więcej…

Jakość powietrza
Projekty Unijne
Mobilny system informacji dla mieszkanców

Informacje urzędowe

Wójt Gminy Lubin

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie […]
Czytaj więcej…

Wójt Gminy Lubin

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy