Dołącz do zespołu!

Komenda Powiatowa Policji w Lubinie zaprasza osoby zainteresowane służbą na „Dni otwarte”. Pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia będą udzielać szczegółowych informacji wszystkim zainteresowanym wstąpieniem w szeregi policji. Kandydaci będą mogli uzyskać niezbędne informacje oraz złożyć dokumenty aplikacyjne w Komendzie Powiatowej Policji w […]
Czytaj więcej…

X Sesja Rady Gminy Lubin

Ustalenie wysokości dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – to jeden z tematów najbliższej sesji Rady Gminy Lubin. W porządku obrad znalazł się także m.in. projekt uchwały, na mocy którego od września mieszkańcy Gminy Lubin będą […]
Czytaj więcej…

Po raz 39. zapłonęła na michałowskiej polanie

Mimo, że Łemkowska Watra na czużyni czyli na obczyźnie zmienia swoje oblicze, ewoluuje i otwiera się na nowe projekty – niezmienny jest fakt, że to niezwykle ważne dla Łemków spotkanie pokoleniowe, rodzinne i towarzyskie. W Michałowie watra, czyli łemkowskie ognisko w tym […]
Czytaj więcej…

Wnioski 500+ oraz Dobry Start także na papierze

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o świadczenie wychowawcze Rodzina500+ oraz Dobry Start można składać także w formie papierowej. Warto pamiętać, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich […]
Czytaj więcej…

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Lubinie informuje, iż każdy rolnik, który posiada grunty na terenie Gminy Lubin i chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany i wykorzystany do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła powinien złożyć do Wójta Gminy Lubin […]
Czytaj więcej…

Zmiana Granic Gminy Lubin
Projekty Unijne
Mobilny system informacji dla mieszkanców

Informacje urzędowe

Wójt Gminy Lubin

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej […]
Czytaj więcej…

Informacja

o udzieleniu zamówienia na prace geodezyjne „wznowienie punktów granicznych części działki nr […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy