Decyzje środowiskowe

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

1) Karta Usługi

2) Wniosek