Imprezy – Zgłaszanie

Zgłoszenie imprezy artystycznej lub rozrywkowej odbywającej się poza stałą siedzibą lub w sposób objazdowy niepodlegającej ustawie o imprezach masowych

1) Karta Usług

2) Wniosek

3) Oświadczenie