Zajęcie pasa drogowego

1. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej

1.1) Karta Usługi

2.2) Wniosek

2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

2.1) Karta Usługi

2.2) Wniosek