Archiwum: Listopad 2016 - Strona 7 z 22 - Gmina Lubin

XLII sesja Rady Gminy Lubin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XLII sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r. o […]
Czytaj więcej…

Bezpłatne szkolenia dla biznesmenów

Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą na bezpłatne spotkania dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek, 25 listopada w […]
Czytaj więcej…

Ruszył konkurs Floriany!

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów „Floriany”. Nagradzane będą działania na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa. Konkurs adresowany jest głównie do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami […]
Czytaj więcej…

Posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 24 listopada 2016 r. na godz. 9:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin. Porządek posiedzenia: 1. Zaopiniowanie przedłożonych komisji projektów uchwał: – Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy […]
Czytaj więcej…

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Informacja z przebiegu konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia […]
Czytaj więcej…