Archiwum: Listopad 2017 - Strona 4 z 21 - Gmina Lubin

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji

Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin z udziałem Przewodniczących pozostałych komisji Rady Gminy Lubin   OGŁOSZENIE Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 30 listopada 2017 r. na godz. 13:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenie o posiedzeniu

Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin   OGŁOSZENIE Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 30 listopada 2017 r. na godz. 14:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie w świetlicy wiejskiej w Osieku. Porządek […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenie o posiedzeniu komisji

Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin.   OGŁOSZENIE Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 28 listopada 2017 r. na godz. 14:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w pok. nr 14 Urzędu Gminy […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenie o LV sesji Rady Gminy Lubin

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1875) zwołuję LV sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się 30 listopada 2017 r., o godz. 15:00 w świetlicy […]
Czytaj więcej…

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z terenu Gminy Lubin na szkolenie, które zostanie przeprowadzone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.   Szkolenie zaplanowano na 30 listopada, jego tematem będą następujące zagadnienia: Omówienie nowych […]
Czytaj więcej…