Archiwum: Maj 2019 - Strona 11 z 18 - Gmina Lubin

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.  

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

 zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków produkcyjno – magazynowych w Chróstniku na działkach 332/32, 332/31, 332/29, 332/27, 569 i 332/16”.  

Warunkowa przydatność wody do spożycia z wodociągu Lisiec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Lisiec, ze względu na zawyżony parametr fizykochemiczny – mangan. Decyzja obowiązuje do 17 czerwca 2019 roku. Do tego czasu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy […]
Czytaj więcej…

Rozbudowa oświetlenia

W miejscowości Osiek na działce nr 82/1, ul. św. Katarzyny trwa rozbudowa oświetlenia. Inwestycja rozpoczęła się na początku kwietnia, jej koniec zaplanowano na początek czerwca. Nowe lampy będą kosztowały prawie 63 tysiące złotych. (DH)  

Nowi sołtysi

Po tym jak rezygnację z pełnionych funkcji złożyli sołtysi Miłosnej i Osieka, w tych dwóch sołectwach dokonano nowych wyborów sołtysów. Na czele Miłosnej stanęła Edyta Popielska, na czele Osieka Dariusz Olszak. Oboje byli wcześniej członkami Rad Sołeckich, w Miłosnej zdecydowano że skład […]
Czytaj więcej…