Informacje urzędowe - Gmina Lubin

Zarządzenie

nr 778/2020 z dnia 09.07.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin Zarządzenie.778.2020_2020-07-09

Ogłoszenie o zamówieniu

dot. przetargu nieograniczonego pn. REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,15994,idmp,292,r,o

Obwieszczenie Starosty Lubińskiego

z dnia 28.05.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia wraz z budową studni chłonnych D1-D10, […]
Czytaj więcej…

Zarządzenie nr 714/2020 z dnia 05.06.2020 r.

w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin Zarządzenie.714.2020_2020-06-05_AG

Wójt Gminy Lubin

ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Raszowa Ogłoszenie VI Raszowa