GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dyrektor Bronisława Dul

Księcia Ludwika I 3

59-300 Lubin

e-mail: gops@ug.lubin.pl

 

Telefon kontaktowy: 503 769 060

 

http://bip.gops.lubin.pl/