Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim

Dyrektor szkoły Mateusz Marciniak

Krzeczyn Wielki 9

59-311 Lubin

tel./fax (76) 840 87 04

e-mail: krzeczynsp@op.pl

http://spkrzeczynwielki.pl/