Szkoła Podstawowa w Raszówce

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Raszówce

Dyrektor szkoły mgr Lucyna Szudrowicz

Raszówka, ul. 1 Maja 10

59-307 Raszówka

tel./fax (076) 844 81 22

e-mail: sekretariat@spraszowka.edu.pl

http://www.spraszowka.edu.pl/