Program ochrony środowiska

Wójt Gminy Lubin podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości udziału społeczeństwa w opracowywanym projekcie aktualizacji ,,Programu ochrony środowiska dla gminy Lubin na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022″ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Program ochrony środowiska dla Gminy Lubin na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 r.

Analiza stanu środowiska dla Gminy Lubin

Prognoza oddziaływania na środowisko POŚ dla Gminy Lubin na lata 2015-2018

(AKB)