Apel Centrum Krwiodawstwa

Sytuacja krwiodawstwa jest w tej chwili bardzo trudna i stacje pilnie potrzebują krwi. W związku z wyjątkową sytuacją i wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych, rosnącym zapotrzebowaniem na krew ze szpitali,  zwracamy się do  wszystkich Honorowych Dawców Krwi oraz wszystkich zdrowych osób o zgłaszanie […]
Czytaj więcej…

XIX Sesja Rady Gminy Lubin – zielone światło dla fotoradarów

Będzie porozumienie pomiędzy Gminą Lubin i Głównym Inspektorem Transportu Drogowego w sprawie montażu stacjonarnych urządzeń rejestrujących, w ciągu drogi krajowej nr 36 na terenie gminy. Radni wyrazili zgodę na podjęcie współpracy w tej sprawie, a w gminnym budżecie zarezerwowano na ten cel […]
Czytaj więcej…

Nawet 6 tysięcy na projekty związane z walką z koronawirusem

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2020” organizowanym przez Fundację Wrzosowa Kraina wspierane będą projekty, związane z walką z epidemią koronawirusa i przeciwdziałające negatywnym jej skutkom, które również inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie […]
Czytaj więcej…

Składowicki mural

Wyjątkowe ścienne malowidło powstaje w Składowicach. Okazały mural to prywatna inicjatywa sołtys Lucyny Franczak. Nawiązuje on i do przeszłości i do teraźniejszość wsi. Jeden z wątków malowidła przenosi nas do renesansowego pałacu, który w czasach swojej świetności należał do rodu von Haugwitz, […]
Czytaj więcej…

Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”. Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony […]
Czytaj więcej…

Jakość powietrza
Projekty Unijne
Mobilny system informacji dla mieszkanców

Informacje urzędowe

Zarządzenie

nr 778/2020 z dnia 09.07.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenie o zamówieniu

dot. przetargu nieograniczonego pn. REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy