Pomoc dla podatników w trudnej sytuacji

Nie wszyscy mieszkańcy Gminy Lubin opłacający podatek od nieruchomości, rolny i leśny otrzymali decyzje ustalające jego wysokość w roku 2020. Na początku marca takie decyzje zostały wysłane do części mieszkańców Bukownej, Czerńca, Goli, Gorzelina, Kłopotowa, Niemstowa i Obory. W związku z wprowadzeniem […]
Czytaj więcej…

Wsparcie dla rolników wynikające z tarczy antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa zawiera szereg możliwości, z których mogą skorzystać rolnicy w czasie pandemii. Rząd opublikował kompleksowe informacje na ten temat, dotyczą one:  zasiłków opiekuńczych, zwolnienia z opłacania składek KRUS, wydłużania ważności orzeczeń, zawieszenia postępowań, cen maksymalnych i maksymalnych marż hurtowych i detalicznych, […]
Czytaj więcej…

Rozbudowa sieci, możliwe przerwy w dostawie wody dla Czerńca

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. informuje, iż jutro 7 kwietnia 2020 r. w godzinach 8:00-14:00 wystąpią przerwy w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Czerniec. Przerwy w dostawie wody spowodowane są prowadzonymi na terenie miejscowości Czerniec pracami w zakresie rozbudowy […]
Czytaj więcej…

50 tys. złotych dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Lubinie

Gmina Lubin przekaże 50 tys. zł Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy. Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Lubinie. – Wszyscy  jesteśmy  wdzięczni służbom medycznym za ofiarność i poświęcenie w walce z koronawirusem. To ratownicy, pielęgniarki i […]
Czytaj więcej…

Rolnicy – przypominamy zasady tzw. strefy żółtej

Informowaliśmy już, że teren Gminy Lubin  znalazł się w obszarze ochronnym tzw. żółtym, w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Choroba nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, ale jest poważnym problemem dla hodowców trzody chlewnej. Dlatego po raz kolejny publikujemy materiały informacyjne i przypominamy o […]
Czytaj więcej…

Jakość powietrza
Projekty Unijne
Mobilny system informacji dla mieszkanców

Informacje urzędowe

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębie Zimna […]
Czytaj więcej…

Wójt Gminy Lubin

 ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy