Alkohol- zezwolenia

1. Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

1.1) Karta Usługi

1.2) Wniosek

2. Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży detalicznej/lokalu gastronomicznym

2.1) Karta Usługi

2.2) Wniosek

3. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

3.1) Karta Usługi

3.2) Oświadczenie