Decyzje środowiskowe

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

1) Karta Usługi KM- 03 wydanie decyzji środowiskowej

2) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich