Dotacje

1. Udzielenie ze środków gminy Lubin dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

1.1) Karta Usług

1.2) Wniosek

1.3) Uchwała XLIII/188/2006

1.4) Uchwała XXXIII/176/2009

2. Udzielenie dotacji celowych na przedsięwzięcia  z zakresu rozwoju sportu

2.1) Karta Usług

2.2) Wniosek

2.3) Uchwała LIV/275/2010