Najem lokalu mieszkalnego

Najem lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego

1) Karta Usługi

2) Wniosek

3) Arkusz aktualizacji

4) Oświadczenie