Nieruchomości – podział, numeracja

1. Podział nieruchomości

1.1) Karta Usługi

1.1) Wniosek

2. Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości

2.1) Karta Usługi

2.2) Wniosek

3. Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości

3.1) Karta Usługi

3.3Wniosek