Stypendia

Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, dziedzinach, artystycznych

1)  Karta usług – RO – 03 zmiana

2) Wzór wniosku o przyznanie stypendium – załącznik do zarządzenia.2018odt

3) Oświadczenie

4) Druk

5) oświadczenie o wyraż. zgody na przetwarzanie danych wraz z kartą informacyjną – na stronę