Udostępnianie danych

1. Wydanie zaświadczenia

1.1) Karta usługi

2. Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

2.1) Karta usługi

2.2) Wniosek o udostępnienie danych

3.  Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

3.1) Karta usługi

3.2) Wniosek o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych