Wpis do rejestru wyborców

1) Karta Usługi- wpis do rejestru wyborców

2) Wniosek

3) Deklaracja