Wypis i wyrys z planu

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydania opinii dla nieruchomości

1.1) Karta Usługi

1.2) Wniosek

 

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przstrzennego

2.1) Karta Usługi

2.2) Wniosek