Zajęcie pasa drogowego

1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (publicznej).
WNIOSEK – zajęcie pasa dr. gm.
2. Wniosek na zajecie pasa drogowego drogi wewnętrznej
WNIOSEK na zajęcie dr. wewnętrznej
3. Wniosek na umieszczenie reklamy.
WNIOSEK na ustawienie reklamy na dr. gm. pub.(1)
4. Wniosek o wydanie zgody na przejazd samochodów ciężarowych.
WNIOSEK na przejazd sam. cięż.(1)