Zamówienia publiczne

1. Udostępnienie protokołu, ofert lub załączników do protokołu

1.1) Karta Usług

1.2) Wniosek

2. Przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie papierowej

2.1) Karta Usługi

2.2) Wniosek